Θέσεις Εργασίας

Ευκαιρίες καριέρας στον Όμιλο Mediterraneo

Στείλτε μας το βιογραφικό σας!

Το Πολυϊατρείο Mediterraneo First Care αποτελεί θυγατρική του Ομίλου Mediterraneo Hospital.

Για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Mediterraneo First Care και στον Όμιλο παρακαλούμε επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του Νοσοκομείου, Θέσεις Εργασίας.

Για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη κάλυψης στον Όμιλο Mediterraneo Hospital, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, hr@mediterraneohospital.gr

Σας ενημερώνουμε ότι τα βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται από τη βάση μας με την πάροδο ενός έτους.